اطلاع رسانی

آخرین اخبار مدرسه

موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین (ع)

01 هوشمند سازی کلاسها

مجهز به امکانات سیستمی و نمایشی

02 مطالعه و تحقیق

تشویق در مطالعه و تحقیق مباحث علمی، آموزشی

03 آشنایی با مسائل فرهنگی

آموزش مباحث دینی و اخلاقی

دانش آموزان برتر

امیرعلی شاکری .
امیرعلی شاکری مسابقات احکام پایه تحصیلی : چهارم شهر : مشهد رتبه : اول
امیرعلی رجبی .
امیرعلی رجبی مسابقات کودک و محرم پایه تحصیلی : اول شهر : مشهد رتبه : اول
کامیار قوامی .
کامیار قوامی مسابقات کودک و محرم پایه تحصیلی : سوم شهر : مشهد رتبه : اول
علی اکرمی .
علی اکرمی آزمون تبار مرحله دوم پایه تحصیلی : چهارم شهر : مشهد رتبه : اول
آروین قانعی .
آروین قانعی آزمون تبار مرحله دوم پایه تحصیلی : چهارم شهر : مشهد رتبه : اول
حامد شاهانی .
حامد شاهانی آزمون تبار مرحله دوم پایه تحصیلی : چهارم شهر : مشهد رتبه : اول

دانلود نشریه

موضوع تاریخ نشريه
کرونا ویروس ۱۰ آذر ۱۳۹۹ دانلود
آشنایی با خانه های تاریخی مشهد مقدس ۱۰ آذر ۱۳۹۹ دانلود
شپش سر چیست؟ ۱۰ آذر ۱۳۹۹ دانلود
کرونا چیست؟ ۱۰ آذر ۱۳۹۹ دانلود
ماه رجب ۱۰ آذر ۱۳۹۹ دانلود
مشاهـده بیشـــتر

دانلود نمونه سوالات

موضوع تاریخ دانلود
پیک هفته پایه دوم ششم آذرماه ۱۰ آذر ۱۳۹۹ دانلود
پیک هفته پایه دوم 30 آبان ماه1399 ۱۰ آذر ۱۳۹۹ دانلود
پیک هفته پایه دوم 23 آبان ماه1399 ۱۰ آذر ۱۳۹۹ دانلود
پیک هفته پایه دوم 15 آبان ماه99 ۱۰ آذر ۱۳۹۹ دانلود
پیک هفته پایه دوم هشتم آبان ماه99 ۱۰ آذر ۱۳۹۹ دانلود
پيك هفته اول آبان ماه پايه دوم ۱۰ آذر ۱۳۹۹ دانلود
پيك هفته 25 مهرماه فارسي و رياضي پايه دوم ۱۰ آذر ۱۳۹۹ دانلود
پیک آدينه 8 خرداد ماه پایه سوم ۱۰ آذر ۱۳۹۹ دانلود
پیک آدينه 30 ارديبهشت ماه پایه سوم ۱۰ آذر ۱۳۹۹ دانلود
سوالات تشریحی ریاضی پایه سوم ۱۰ آذر ۱۳۹۹ دانلود
پیک آدينه 18 ارديبهشت ماه پایه سوم ۱۰ آذر ۱۳۹۹ دانلود
پیک آدينه 11 ارديبهشت ماه پایه سوم ۱۰ آذر ۱۳۹۹ دانلود
مشاهـده بیشـــتر

آموزش