اطلاع رسانی

موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین (ع)

01 هوشمند سازی کلاسها

مجهز به امکانات سیستمی و نمایشی

02 مطالعه و تحقیق

تشویق در مطالعه و تحقیق مباحث علمی، آموزشی

03 آشنایی با مسائل فرهنگی

آموزش مباحث دینی و اخلاقی

متولدین آموزشگاه

دانش آموزان برتر

امیرعلی شاکری .
امیرعلی شاکری مسابقات احکام پایه تحصیلی : چهارم شهر : مشهد رتبه : اول
امیرعلی رجبی .
امیرعلی رجبی مسابقات کودک و محرم پایه تحصیلی : اول شهر : مشهد رتبه : اول
کامیار قوامی .
کامیار قوامی مسابقات کودک و محرم پایه تحصیلی : سوم شهر : مشهد رتبه : اول
علی اکرمی .
علی اکرمی آزمون تبار مرحله دوم پایه تحصیلی : چهارم شهر : مشهد رتبه : اول
آروین قانعی .
آروین قانعی آزمون تبار مرحله دوم پایه تحصیلی : چهارم شهر : مشهد رتبه : اول
حامد شاهانی .
حامد شاهانی آزمون تبار مرحله دوم پایه تحصیلی : چهارم شهر : مشهد رتبه : اول

نشریه

موضوع نشريه
کرونا ویروس دانلود
آشنایی با خانه های تاریخی مشهد مقدس دانلود
شپش سر چیست؟ دانلود
کرونا چیست؟ دانلود
ماه رجب دانلود
مشاهـده بیشـــتر

نمونه سوالات

موضوع دانلود
پیک هفته شانزدهم اردیبهشت ماه پایه دوم دانلود
پیک هفته دوم اردیبهشت ماه پایه دوم دانلود
پیک هفته ۲۶ فروردین ماه پایه دوم دانلود
پیک هفته بیستم اسفندماه پایه دوم دانلود
پیک هفته چهاردهم اسفندماه پایه دوم دانلود
پیک هفته پایه دوم،۳۰ بهمن ماه دانلود
پیک هفته پایه دوم،۲۳ بهمن ماه دانلود
پیک هفته پایه دوم،شانزدهم بهمن ماه دانلود
پیک هفته پایه دوم، نهم بهمن ماه دانلود
پیک هفته پایه دوم، دوم بهمن ماه دانلود
پیک هفته پایه دوم بیست و پنجم دی ماه دانلود
پیک هفته ریاضی پایه دوم هجدهم دی ماه دانلود
مشاهـده بیشـــتر