اخبار

تدریس نشانه ط در کلاس اول1
  • ۰ دیدگاه -
  • 23 بازدید

تدریس نشانه ط در کلاس اول1

امام سجاد(ع):((كارى كه با تقوا همراه باشد اندك نيست، چگونه آنچه مقبول خـدا قرار گرفته، انـدك محسـوب شـود.))   تحف العقول، ص 318 4 اردیبهشت ماه […]

آزمایش علوم در کلاس اول1
  • ۰ دیدگاه -
  • 20 بازدید

آزمایش علوم در کلاس اول1

امام سجاد(ع): ((كارى كه با تقوا همراه باشد اندك نيست، چگونه آنچه مقبول خـدا قرار گرفته، انـدك محسـوب شـود.))        تحف العقول، ص […]