اخبار

جشن خودکار در کلاس چهارم 2
  • ۰ دیدگاه -
  • 110 بازدید

جشن خودکار در کلاس چهارم 2

امـام صـادق عليه السلام فرمـود: اصلاح زندگانى فردى و معاشرت اجتماعى پيمانه پُرى است كه دو سومش زيركى و يك سـومش چشم پـوشى است.    […]