فعالیت های آموزشگاه حول محوریت سند تحول بنیادین-شماره 1

30 دی ماه 1400، تمامی فعالیت های آموزشگاه تا کنون حول محوریت سند تحول بنیادین در قالب ویدئو تهیه شده و در سمع و نظر شما عزیزان قرار میگیرد.

امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20