نوآموزان برتر سال فرهنگی

امیرعلی شاکری .
امیرعلی شاکری مسابقات احکام پایه تحصیلی : چهارم شهر : مشهد رتبه : اول
امیرعلی رجبی .
امیرعلی رجبی مسابقات کودک و محرم پایه تحصیلی : اول شهر : مشهد رتبه : اول
کامیار قوامی .
کامیار قوامی مسابقات کودک و محرم پایه تحصیلی : سوم شهر : مشهد رتبه : اول