مشکلات دست نویسی

رویکرد یکپارچگی حسی

رویکرد یکپارچگی حسی بر کاربرد مناسب ابزارهای نوشتن، سطوح نوشتاری و وضعیت های بدن به هنگام نوشتن برای یکپارچه سازی کارآمد درون داده های حسی و تسهیل برون داد حرکتی تاکید دارد . برای تقویت آن می توان از تمرینات مثل نوشتن روی تخته سیاه با ایجاد مقاومت به هنگام نوشتن می تواند عضلات ظریف دست را تقویت نماید و به حل مشکل کمرنگ نویسی کودک کند. از سوی دیگر ایستادن در مقابل تخته سیاه باعث افزایش ثبات تنه، بهبود هوشیاری و توجه و افزایش بازو و شانه می گردد.

ـ صفحه سوراخ دار بازی های سوزن دار بازی های سوزنی را می توان روی دیوار نصب کرد تا حروف و اشکال را روی آن بسازد.
ـ روی یک تخته چوب به اندازه حدود 30×30 سانتی متر به فاصله های 2ـ3 سانتی متر میخ بکوبید و بعد به کمک کش های رنگی شکل های هندسی و حروف مختلف بسازید. این تخته را میتوان به دیوار نصب کرد.

 

علل مشکلات

علتها زیادی میتوان برای مشکلات دست نویسی بچه هاذکر کرد.که گاهی خود فرد و گاهی عوامل بیرونی باعث این مشکل میشوند. که در اینجا چند نمونه رو ذکر میکنیم:

 • نداشتن هماهنگی های حرکتی ظریف و حرکت های درشت
 • ناتوانی در تشخیص خط و زمینه
 • چرخش کاغذ یا دفتر در زمان نوشتن
 • فاصله ی نامناسب سر کودک با کاغذ به هنگام نوشتن
 • در دست گرفتن مداد به صورت نامناسب
 • عدم توانایی در تجسم دیداری-فضایی شکل ترسیمی هر یک از حروف و کلمات در ذهن
 • ناتوانی در حفظ تجارب، یادسپاری ویاد آوری و داده های دیداری
 • بی قراری و پر تحرکی و کم تمرکزی
 • انگیزه ای برای خوب نوشتن ندارد
 • تاخیر درتکلم ونارسایی بیانی و مکث طولانی در نوشتن
 • نارسایی آموزش
 • اشکال در تبدیل ادراک حس دیداری به حرکتی
 • تعقیب چشمی نداشتن
 • نامناسب بودن شکل و اندازه مداد
 • استرسی که معلم یا والدين ایجاد میکنند

 

راه حل

ابتدا از روش چند حسی استفاده کنید به این صورت که شما روی تخته وایت برد بنویسید و فرزندتان با انگشت اشاره پاک کرده و همچنین خط خطی کردن های منحنی و افقی و عمودی کمک میکند.

 

جمع آوری کننده مطلب: آموزگار محترم پایه اول سرکار خانم تقدیسی

تایید کننده مطلب: مراقب محترم سلامت سرکار خانم آرام


برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20