راهبردهای بهبود روان خوانی

الف) خواندن مکرر

خواندن مکرر راهبردی است که در آن به دانش آموز تمرین هایی تکرار ی داده می شود تا بتواند روان تر بخواند . واضح است که آهسته و با مکث خواندن موجب می شود خواننده بتواند بیشتر واژه های متن را به درستی تشخیص دهد اما این کار به روان خوانی منتهی نمی شود.در این روش متنی با 50 تا 200 واژه نسبتا هم سطح از نظر دشواری انتخاب می شود که خواننده بیشتر واژه های آن را می تواند تشخیص دهد .دانش آموز قبل از خواندن هر متن جدید این متن انتخابی را به طور شفاهی 3 یا 4 بار می خواند . میزان درستی واژه ها و سرعت خواندن معمولا بعد از هر بار خواندن به دانش آموز گفته می شود و تمرین روزانه نیز توصیه می گردد . بعضی از دانش آموزان مخصوصا وقتی متن ها روی صفحه نمایش کامپیوتر نمایش داده می شود از خواندن مکرر لذت می برند.

ب) کتاب های پیش بینی پذیر

کتاب های پیش بینی پذیر شامل الگوها یا ترانه هایی است که بخش هایی از آن ها بارها تکرار می شود بسیاری از آن ها بر مبنای قصه های مردمی و قصه های پریان نوشته شده اند. به طور مثال ، در قصه سه بز نر خشن ، موقعی که بزهای نر تک به تک روی پل می روند و در تله ی غول گیر می کنند ،غول هر بار می پرسد (کی روی پل تو تله من گیر کرده ؟)یکی از این کتاب های محبوب کتاب خرس قهوه ای است . بعد از اینکه این کتاب چندین بار برای کودکان خردسال خوانده شد ،‌آن‌ها می توانند طرز بیان و جمله بندی را یاد بگیرند و در طول داستان همراه با گوینده داستان آن ‌را تکرار کنند .کتاب های پیش بینی پذیر شیوه بسیار خوبی برای درگیر کردن فعالانه کودکان با داستان است ، حتی قبل از اینکه آن ها خواندن را آغاز نمایند. با این روش آن ها دانش زبانی خود را گسترش می دهند و به پیش بینی آنجه گفته خواهد شدمی پردازند.این تجربه به آن ها کمک می کند وقتی خودشان شروع به داستان خوانی کردند بتوانند واژه ها را تشخیص دهند.

ج)روش تاثیر عصب شناسی

رویکرد دیگر برای بهبود روان خوانی دانش آموزان دچار ناتوانی های شدید خواندن تاثیر عصب شناختی است . در این روش دانش آموز و معلم به اتفاق با یک آهنگ و یک سرعت می خوانند.دانش آموز کمی جلوتر از معلم می نشیند و هر دو با هم از روی کتاب می خوانند . صدای معلم از فاصله نسبتا نزدیکی به گوش دانش آموز می رسد. دانش آموز یا معلم ضمن خواندن با انگشت کلمات را ردگیری می کنند .گاهی ممکن است صدای معلم بلندتر و سریع تر از دانش آموز شود و گاهی معلم آهسته تر از دانش آموز می خواند، یا ممکن است با مختصر تاخیری بعد از او بخواند. در این روش دانش آموز قبلا مطالب را ندیده و هیچگونه آمادگی قبلی برای خواندن آن مطالب ندارد .هدف فقط این است که تا حد امکان در زمان معین صفحات بیشتری خوانده شود ،‌قبل از اینکه دانش آموز احساس خستگی کند .نظریه زیربنایی این روش این است که فرایند شنیداری از پس خوراند صدای خود خواننده و صدای شخص دیگری که با او همان مطالب را می خواند ، به فرایند یادگیری جدیدی متنهی می شود. در روش همراه خوانی نیز فرایند مشابهی روی می دهد . در این روش کودکان ضمن گوش دادن به داستانی که از ضبط صوت پخش می شود همراه با آن به خواندن متن می پردازند .در کلاس درس برای جلوگیری از ایجاد مزاحمت برای کودکان دیگر ،‌کودک مورد نظر می تواند با استفاده از گوشی به نوار ضبط صوت گوش بدهد . برای این منظور کتاب ها و نوارهای تجارتی زیادی موجود است.لرنر ژانت .دکتر عصمت دانش.ناتوانی های یادگیری

گردآورنده و تایید کننده :زینب اره کمری-معلم پایه سوم دبستان پسرانه امام حسین(ع)شماره دو


برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 1/20