پویش جزء خوانی قرآن کریم

امام علی(ع) می فرماید: «کتاب خداوند تعالی را یاد بگیرید؛ زیرا قرآن، بهار دل هاست».

در رمضان، ماه انس با قرآن، باید ویژگی همدم بودن با قرآن را در خود ایجاد کنیم و رابطه تنگاتنگ و جدی با آن داشته باشیم؛ زیرا قرآن، کتاب کامل انسان سازی است، به گونه ای که همه برنامه ها و رموز تکامل را دربردارد. قرآن، سخن خدا است و عمل به آن، سبب پیروزی و رستگاری در دنیا و آخرت است.

هرگاه قرآن را بشناسیم، به عظمت نازل کننده آن پی ببریم و محتوایش را دریابیم، سپس با عشق، با آن ارتباط فکری و عملی برقرار کنیم، می توانیم ادعا کنیم که با قرآن انس گرفته ایم.

 همزمان با ماه مبارک رمضان، بهارقرآن،پویش جزء خوانی قرآن کریم به صورت مجازی در کانال دبستان پسرانه امام حسین علیه السلام واحد دو برگزار می گردد.

در این پویش هر روز یک جزء از قرآن کریم در کانال سروش مدرسه بارگذاری می شود و دانش آموزان عزیز و اولیای محترم نیز همراهی می‌کنند.


برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20