هرروز با صدقه با کلاس اولی ها

طرح هر روز با صدقه توسط دانش آموزان کلاس اول دبستان پسرانه امام حسین علیه السلام واحد دو اجرا شد.در ادامه ی طرح خیرات و صدقات که در روز چهارشنبه ی هفته ی گذشته آغاز گردیده بود ؛امروز یکشنبه چهاردهم مهرماه 1398  ،دانش آموزان کلاس اول دبستان پسرانه امام حسین علیه السلام واحد دو ، صدقات خود را داخل صندوق صدقات ریختند و در این امر خداپسندانه شرکت کردند .در ادامه ی طرح در روزهای بعد ،کلاسهای دوم دوشنبه ها ،سوم سه شنبه ها و چهارم چهارشنبه ها این امر نیکو را انجام خواهند نمود.لازم به ذکر است این طرح تا پایان سال تحصیلی اجرا خواهد گردید.

 


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 20/20