نصب برچسب شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی بر روی جلد کتاب ریاضی

حاج قاسم در قلب ها حاج قاسم در چشم ها حاج قاسم در کتاب ها

برچسب تصویر زیبای شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی در یک مراسم هماهنگ و نمادین روز شنبه 14 دی ماه 1398روی جلد کتاب ریاضی تمام دانش‌آموزان الصاق گردید . آغاز گر این حرکت نمادین در برنامه ی صبحگاه برروی کتاب ریاضی دانش آموز ” محمد سینا حسینی” که دایی بزرگوار او  شهید “جواد محمدی مفرد” در دو سال پیش به عنوان مدافعین حرم و هم رزم با شهید حاج قاسم سلیمانی در سوریه به شهادت رسید بود  و جناب آقای قربانی پور مدیریت آموزشگاه برچسب شهیدسلیمانی را  بر روی کتاب این دانش آموز حسینی الصاق کرد و سپس به همراه معاونت پرورشی آموزشگاه به تمامی کلاسها رفتند و با کمک معلمین هر کلاس، تمامی کتابهای ریاضی دانش آموزان دبستان پسرانه امام حسین علیه السلام واحد دو به عکس و نام این شهید بزرگوار مزین شد.

هر دانش‌آموز یک حاج قاسم سلیمانی


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20