حضور دانش آموزان در کلاس درس در اولین ساعت از سال تحصیلی جدید

کلاس آفتابی دانش، آغوش می گشاید برای معلم کوچک و صمیمی اش. معلم، رنگ مهربانی در کلامش می ریزد تا ابتدای سخن «با نام زیبای دوست»، رنگ و بوی عشق بگیرد. آن گاه پروانه رنگی واژه اش از دهان روشن دانش آموزان پر می گیرد و طنین پرحرارت صدا بر گونه سرد تخته سیاه گل می کند.

با توجه به فرارسیدن سال تحصیلی جدید و حضور دانش آموزان در کلاس،امروز دوشنبه  اول مهرماه 98،اولین زنگ درسی دانش آموزان در محیطی شاد و جذاب به همراه اجرای برنامه های متفاوت و خلاقانه آغاز گردیده شد

در این زنگ دانش آموزان علاوه بر آشنایی با یکدیگر و معلم خود و تحویل برنامه های هفتگی،از برنامه های جدید و جذاب معلم کلاس بهره بردند.

همچنین کتابهای درسی که از قبل تهیه و بسته بندی شده بود در بین دانش آموزان توزیع گردیده شد.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20