تدریس درس اجتماعی مدرسه دوست داشتنی ما

خانم لطفی معلم پایه سوم روز چهارشنبه 21 اسفندماه 1398،قبل از تدریس عکس هایی از فضاها و فعالیت های مدرسه تهیه کرد وبه کلاس مجازی برد. با بخش های مختلف مدرسه برای یک بازدید علمی از داخل مدرسه با مدیریت محترم حاج آقای قربانی پور هماهنگ شد والبته این بازدید به خاطر تعطیلی مدرسه بصورت مجازی صورت گرفت.وقتی دانش آموزان تصاویر بخش ها ی مختلف فضاها را مشاهده کردند خیلی خوش حال شده بودند وبا ارسال پیام و زنگ از معلم تشکر می کردند .اکثر آن ها می گفتند ما را با این تصاویر به مدرسه برده اید.نوگلان حسینی بخش های مختلف مدرسه ( اتاق بهداشت و فناوری _دفتر مدیریت ،نمازخانه،کتابخانه،حیاط مدرسه ،بوفه ،کلاس ها ،دفتر معاونین و….) ونقش کارکنان وکار آن ها را توضیح دادند و تعدادی از مسولیت های خود را در مدرسه بیان وبه طور عملی به وظایف و مسولیت های خود ترغیب شدند.با این ایده و انجام این روش آموزش مفیدتر بود .عکس ها و تصاویر مکان های مختلف مدرسه محور گفت و گو قرار گرفته شد ودانش آموزان دریافتند که مدرسه فقط جای درس نیست بلکه محل زندگی آنها ست .پس از گفت وگوی مقدماتی و فعالیت عکس خوانی ، کارکردهای مدرسه مرور گردید .مدرسه جایی است که در آن می توانیم کتاب مطالعه کنیم ،با هم نماز بخوانیم ،آزمایش علمی انجام دهیم ،قرآن یاد بگیریم ،دوست پیدا کنیم ،در نمایشگاه و مسابقه شرکت کنیم واز برنامه ها لذت ببریم ،کارهای هنری انجام دهیم و بازی وورزش کنیم و……

اگر چه بعضی از دانش آموزان با برخی فضاها و مکان های مدرسه آشنا هستند اما این بار قرار است این آشنایی با تمرکز و دقت وبه طور سازمان یافته انجام شود .محورهای عمده ی ارزشیابی این درس عبارتند از :بیان شفاهی کارکردهای مدرسه ،فضاهای مدرسه ونقش کارکنان هر بخش و همچنین بیان مسولیت ها و وظایف خود به عنوان دانش آموز و عمل کردن به این وظایف محورهای عمده ارزشیابی این درس هستند، سپاس گزارم از همکاری مدیریت محترم حاج اقای قربانی پور و معاونت پایه سوم آقای محمدی و معاونت اجرایی آقای ظهوریان و سرکار خانم مزنگی که از طریق صوتی برای عزیزان دانش آموز پیام گذاشتند و مرا در تدریس این مطلب یاری نمودند.


برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 1/20