تحویل گزارش ارزشیابی کیفی و توصیفی

گزارش ارزشیابی کیفی و توصیفی نیمسال اول 99-98 به اولیای دانش آموزان دبستان پسرانه امام حسین علیه السلام شماره دو تحویل داده شد.

در جلسه ای که روز یکشنبه سیزدهم بهمن ماه  1398ساعت 15:30 با حضور اولیا و معلمین و مربیان  دبستان پسرانه امام حسین علیه السلام واحد دو برگزار شد؛ گزارش ارزشیابی کیفی و توصیفی نیمسال اول 99-98 دانش آموزان به اولیای گرامی تحویل داده شد.تحویل کارنامه ها به صورت کلاس به کلاس  بوده و اولیاء پس از روئیت کارنامه نظرات خود را بیان کرده و با معلم فرزند خود به صحبت و مشورت پرداختند.در این جلسه مربیان هم حضور داشتند و به سوالات و مشکلات اولیای دانش آموزان پاسخ می دادند .جلسه راس ساعت 17 پایان یافت.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20