تحویل کارنامه های سال تحصیلی ۹۹-۹۸و ثبت نام دانش آموزان اول

کارنامه های دانش آموزان اول یک و اول دوتحویل داده شد.

روز دوشنبه بیست و ششم خرداد ماه 1399 اولیای دانش آموزان پایه اول یک و اول دو با مراجعه به دبستان پسرانه امام حسین علیه السلام واحد دو  و رعایت فاصله ی اجتماعی و پروتکل های بهداشتی کارنامه ی فرزند خود را از معاونین آموزشی تحویل گرفتند سپس با مراجعه به معاون اجرایی ،ثبت نام دانش آموزان را جهت حضور در سال تحصیلی جدید قطعی نمودند.

دانش آموزان کلاس اولی همچنین  هدایای جشن الفبا و لوح تقدیر خود را از معلم خود دریافت کردند.

شایان ذکر است فردا سه شنبه بیست و هفتم خرداد ماه  از ساعت 8:30 الی 12 کارنامه ی ارزشیابی دانش آموزان اول سه و چهارم یک تحویل داده می شود.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 1/20