برگزاری کلاس حفظ و آرامش قرآنی

در این کلاس دانش آموزان ۴۵ دقیقه از کلاس قرآن خود را در نمازخانه به حفظ می پردازد. در این طرح دانش آموزان تک زنگ های هفته های قرآن را در نمازخانه گرد هم جمع و به حفظ قرآن می پردازند به این شکل که اگر دانش آموزی تمایل به حفظ داشت حفظ قرآن می‌پردازد و گر نه به روخوانی یا معنی خوانی یا داستان های قرآنی قرآن ۴۵ دقیقه را می‌گذراند. ضمنا به همه دانش آموزان برگه راهنمایی حفظ داده شده و مسائل و برکات حفظ قرآن در کلاس گفته شده و تمامی دانش آموزان بی صبرانه منتظر شروع کلاس های حفظ می باشند انشاءالله اوليا محترم اطلاع داشته باشند از امروز شانزدهم مهرماه 1398 در هفته یک جلسه تمامی دانش آموزان به حفظ اختیاری جزء 30 مشغول میشوند. و در پایان به امید خدا طبق برنامه شاهد حافظان کامل جزء30 باشیم. و من الله توفیق


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20