برگزاری مراسم روز ۱۳ آبان

مراسم روز ۱۳ آبان و مبارزه با استکبار جهانی در دبستان پسرانه امام حسین علیه السلام واحد ۲  برگزار شد .روز دوشنبه سیزدهم آبان ماه 1398همزمان با سالروز دانش آموز و استکبار جهانی مراسم روز دانش آموز در دبستان پسرانه امام حسین علیه السلام واحد ۲ برگزار شد .در این مراسم در ابتدا معاونت پرورشی آموزشگاه آقای زاهد در ارتباط با مناسبت های امروز مطالبی را مطرح کرده و پس از آن دانش آموز محمد نعیمی پور سرودی زیبا و پرشور  به نام “به رنگ ایران “اجرا نمود و پس از آن دانش آموز “حسین نادری”مقاله ای زیبا به همین مناسبت خواند و در ادامه  گروه سرود دانش آموزان چهارم تلاش سروز زیبای “یار دبستانی من ” را سرودند و در پایان مدیریت محترم آموزشگاه جناب آقای قربانی پور در مورد این روز با شکوه و وظایف و مسئولیت دانش آموزان به عنوان یک دانش آموز را برای آنها بازگو کردند.در پایان هدیه ای از سوی آموزشگاه تقدیم تمامی دانش آموزان شد.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 20/20