برگزاری مراسم جشن پیروزی انقلاب اسلامی

مراسم جشن پیروزی انقلاب اسلامی در دبستان پسرانه امام حسین(ع) شماره دو  برگزار شد.

روز یکشنبه بیست و یکم بهمن ماه97 همزمان با فرارسیدن سالروز پیروزی انقلاب اسلامی در دبستان پسرانه امام حسین علیه السلام شماره دو مراسم جشن پیروزی انقلاب گرفته شد که در این مراسم پس از چند کلامی که معاون پرورشی آموزشگاه در ارتباط با حوادث  و وقایع انقلاب اسلامی مطالبی را بیان کردند،پس از آن گروه سرود آموزشگاه  ،سرودی زیبا در ارتباط با این ایام و مقام شهدا اجرا و به روح  گرانقدر شهدای انقلاب اسلامی هدیه نمودند. در ادامه دانش آموز صداقت مقاله زیبا در ارتباط با چگونگی انقلاب اسلامی قرائت کرد و بعد از آن مسابقه زیبا و جذابی توسط معاون پرورشی آموزشگاه آقای  احترامی اجرا شد و در انتها گروه نمایش آموزشگاه نمایش زیبای وطنز ی را اجرا نمودند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20