برگزاری مراسم بزرگداشت ۱۲ بهمن

مراسم بزرگداشت ۱۲ بهمن ماه در دبستان پسرانه امام حسین علیه السلام شماره دو برگزار شد.

روز شنبه سیزدهم بهمن ماه 1397در دبستان پسرانه امام حسین علیه السلام شماره ۲ مراسم بزرگداشت ورود امام خمینی در ۱۲ بهمن ۵۷ راس ساعت 9:30  برگزار گردیده شد که در این مراسم ابتدا در لحظه ورود امام خمینی به میهن اسلامی ایران ،سرود خمینی ای امام پخش گردیده شد و پس از آن معاونت پرورشی آموزشگاه آقای احترامی در ارتباط با وقایع انقلاب اسلامی و چگونگی بازگشت ایشان به کشور ایران اسلامی مطالبی  را بیان نمودند و در ادامه دانش آموز منجمی دکلمه ای  زیبا را در ارتباط با ورود امام خمینی قرائت نمود  و دانش آموز محبی سرود زیبای در مورد ۱۲ بهمن خواند  و یاد و خاطره آن روزها را زنده کرد و بعد از آن دانش‌آموز صداقت مقاله در ارتباط با  وقایع ۱۲ بهمن ماه برای تمامی دانش آموزان خواند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20