برگزاری مراسم بزرگداشت روز معلم

دیدنی نیست، اما اثرش را همه لمس کردیم ،حس کردیم ما را به خدا نزدیکتر کرده ،دل هایمان را به هم نزدیک تر کرده مهربانی ها را آشکارتر و محکم تر نموده( کرونا را می گویم) .در برخی موارد به شدت دلتنگ هم شدیم ،معلم و شاگرد دل تنگ هم و هر دو دلتنگ کلاس و میز و نیمکت. هر چند از دوست صدا و تصویر هم را داشتند اما این کجا و چشم در چشم هم کجا؟

روز شنبه سیزدهم اردیبهشت 1399 چشم به هم زدیم دیدیم اعضای انجمن و مربیان به نمایندگی از اولیا و دانش آموزان و تعدادی از همکاران با ماسک و دستکش و مایع و ژل ضدعفونی( رعایت پروتکل )روی صندلی و با فاصله گذاری اجتماعی برای دقایقی از دلتنگی ها کاستند؛ و برای قدردانی و تشکر برگ سبزی در دستان گرم معلمان قرار گرفت و آرزو کردند تا توصیه های مقام معظم رهبری را روشنایی مسیر سعادت قرار داده و شکوفایی استعدادهای ثروت آینده اسلامی( نوجوانان و جوانان) را به نحو شایسته تداوم بخشند.

از یکایک  اولیا و دانش آموزانی که در فضای مجازی و در شاد با ارسال پیام و تصویر و صوت ابراز محبت کردند تشکر می کنیم.


برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 2/20