برگزاری دومین  جلسه امام شناسی

دومین  جلسه امام شناسی در دبستان پسرانه امام حسین علیه السلام واحد دو برگزار شد.روزسه شنبه سوم دی ماه 1398 در پایه اول دو (دوستی) در کلاس قرآن  و بعد از تدریس این کتاب ارزشمند و انسان ساز خانم بخشی زاده مربی قرآن پایه اول به تدریس دومین جلسه از سلسله مباحث امام شناسی به معرفی امام حسین علیه السلام پرداختند .خانم بخشی زاده در مورد طفل شیرخواره امام حسین علیه السلام و واقعه ی عاشورا نیز برای کودکان حسینی صحبت هایی کردند و در پایان  کودکان در لیوان هایی که مزین به اسم امام حسین علیه السلام بود و به یاد لب تشته ی امام حسین علیه السلام شیر نوشیدند.اجرکم عندالله

 


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 20/20