برگزاری جلسه انجمن اولیا

با توجه به گسترش ویروس کرونا و تعطیلی مدارس در ماه‌های گذشته و میسر نبودن برگزاری جلسه با انجمن اولیا آموزشگاه وگذشت قریب به سه ماه برگزار نشدن این جلسه لازم دیدیم تا با دعوت اعضا ،ضمن گزارش عملکرد آموزشگاه میزان رصد والدین از فعالیت‌های آموزشگاه  را بسنجیم و به عنوان نمایندگان اولیا از میزان اطلاع و رضایت آنها و همچنین نقش آنها به عنوان والدین در تقویت دانش آموزان در کلاس های مجازی اطلاع کسب نماییم.

در ادامه به بررسی پیشنهادات اولیا  پرداخته شد و برنامه‌های آتی آموزشگاه ارائه گردید. از کلیه اعضای محترم انجمن اولیا بابت حضور و همفکری از مسائل مختلف کمال تشکر را داریم.

این جلسه روز سه شنبه نهم اردیبهشت ماه 1399 با حضور اعضای انجمن،مدیریت آموزشگاه ،معاون پرورشی و نماینده ی معلمین راس ساعت 14 برگزار شد.


برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 1/20