برگزاری بیست و یکمین دوره از انتخابات شورای دانش آموزی

بیست و یکمین  دوره از انتخابات شورای دانش آموزی دبستان پسرانه امام حسین(ع)شماره دو برگزار شد.

روز سه شنبه  یکم آبان ماه  1397 ،بیست و یکمین  دوره از انتخابات شورای دانش آموزی در آموزشگاه برگزار گردید.

قبل از برگزاری انتخابات ،معاون پرورشی در مراسم صبحگاه و مدیریت آموزشگاه به طور کلاسی چگونگی شرکت در انتخابات را برای دانش آموزان توجیه نمودند.

تمهیدات لازم اعم از صندوق اخذ رای،تعرفه ی انتخابات ،پوسترهای انتخابات و…از قبل آماده و در محل برگزاری انتخابات قرار داده شد.مدیریت آموزشگاه به عنوان ستاد انتخابات ،معاون پرورشی به عنوان دبیر ستاد و معاون آموزشی و نماینده ی آموزگاران و همچنین دو تن از دانش آموزان غیر کاندیدا بر اجرای انتخابات نظارت داشتند.

کلیه ی دانش آموزان پایه سوم و چهارم آموزشگاه در انتخابات شرکت نموده و آراء خود را در صندوق اخذ رای ریختند.

نتایج انتخابات شورای دانش آموزی متعاقبا اعلام خواهد شد


برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20