برگزاری اولین جلسه آموزش خانواده

اولین جلسه آموزش خانواده در دبستان پسرانه امام حسین علیه السلام شماره ۲ برگزار شد.

روز سه شنبه یازدهم دی ماه 1397ساعت ۱۵ الی ۱۷ در دبستان پسرانه امام حسین السلام شماره ۲ اولین جلسه آموزش خانواده ویژه اولیای پایه سوم و چهارم با موضوع روابط انسانی( فردی -خانوادگی –اجتماعی) برگزار گردیده شد.

این جلسه که مدرس آن جناب آقای قربانی پور مدیریت  آموزشگاه بود؛ با حضور اکثریت اولیاء برگزار و پس از تلاوت چند از کلام الله مجید و پخش چند کلیپ از فعالیتهای آموزشگاه آغاز گردیده شد .در ابتدا مدیریت در ارتباط با روابط انسانی و نقش ها و ارتباط های اعضای خانواده با یکدیگر مطالب کلی را حدود ۴۵ دقیقه بیان کرده و پس از آن اولیای هر کلاس در کلاس درس فرزند خود حاضر شده و فرم هایی که با هدایت جناب آقای قربانی پور آماده شده بود را از معلمین کلاس دریافت نمودند و مطالب خواسته شده ی مدرس جلسه را در ارتباط با چگونگی بروز مشکلات خودیا  اطرافیان و همچنین نوع ارتباطات به جهت بهتر شدن روند جلسه وهمچنین برگزاری این جلسه به صورت کارگاهی و کار بردی یادداشت نمودند. در ادامه تمامی اولیاء در سالن برگزاری جلسه مجددا حاضر شده و جناب آقای قربانی پور با بهره برداری از مطالب و اطلاعاتی که اولیا در فرم های مربوطه در اختیارش گذاشتند  ؛حدود ۴۵ دقیقه دیگر به جمع‌بندی و بیان تخصصی مشکلات و معضلات روابط پرداختند .در انتها ،اولیا به دلیل اهمیت و دقیق و روان بودن جلسه خواستار تکرار  این جلسه شدند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20