برگزاری املای مجازی

روز پنجشنبه ۸ اسفند۱۳۹۸و با توجه به تعطیلی دانش‌آموزان به دلیل ویروس کرونا دانش‌آموزان سوم دو صمیمیت به این صورت بود که متن داده شده با کلمات اشتباه برای نوگلان روی تابلو نوشته و توضیحات آن به صورت صوتی توسط خانم لطفی آموزگار سوم آموزشگاه به عزیزان  ارسال گردید و دانش آموزان بعد از انجام املا تعداد کلمات اشتباه را از روی متن داده شده با دقت پیدا کرده و صحیح آن را در دفترفارسی یادداشت کردند و بعد از انجام املا تعداد کلمات را به صورت صوتی به معلم کلاس گزارش کردند. در این روش از املا علاوه بر مهارت دیداری و تمرکز نوگلان ،مهارت شنیداری و قدرت تشخیص کلمات اشتباه از کلمات صحیح تقویت گردید و هم اینکه با معلم به صورت صوتی در تماس بودند بازخورد ارزشیابی املای خود را بلافاصله و در زمان کوتاه دریافت کردند و تعدادی از دانش‌آموزان دیگر هم در فرصت زمان بیشتری املای خود را به معلم ابلاغ نمودند. درود بر امیدهای فردا و با تشکر از همکاری اولیای گرامی سوم دو صمیمیت


برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20