بازدید دانش آموزان از پارک کوهسنگی

دانش آموزان پایه دوم دبستان پسرانه امام حسین علیه السلام واحد ۲ از پارک کوهسنگی بازدید کردند.

دانش آموزان پایه دوم دبستان پسرانه امام حسین علیه السلام واحد دو ، شانزدهم مهر ماه 1398  به همراه معلم خودخانم قندهاری  از فضای پارک کوهسنگی و مکان های تفریحی این مجموعه بازدید کردند .معلم پایه دوم ضمن توضیحات یه دانش آموزان ،درس اول علوم را نیز به آنها تدریس کرد .هدف از این بازدید علمی مشاهده و آشنایی با حواس پنجگانه و یادداشت‌برداری از آنچه که در پیرامون خود می بینند .دانش آموزان پایه دوم دبستان پسرانه امام حسین علیه السلام واحد دو از این بازدید علمی بسیار لذت بردند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20