بازدید از محله توسط دانش آموزان پایه چهارم

دانش آموزان پایه چهارم دبستان پسرانه امام حسین(ع)شماره دو از محله بازدید کردند.

با توجه به تاکیدات سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مبنی بر تنوع بخشی به محیط های یادگیری در فرایند تعلیم و تربیت رسمی و راهبردی، دانش آموزان پایه ی چهارم  یازدهم مهرماه 1398 برای درس” محله ی ما” کتاب مطالعات اجتماعی به همراه آموزگار خود از محل سناباد بازدید کردند. در این بازدید دانش آموزان با محله، ویژگی ها ،مقررات و نیازهای محله آشنا شدند. همچنین از مغازه ها و اداره های موجود در این محله بازدید به عمل آوردند. در پایان به سوپر محله مراجعه کردند و با یک خرید ساده و کوچک به طور غیر مستقیم عملیات ریاضی را تجربه کردند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 20/20