بازدید از فرهنگ سرای بهشت وآشنایی با مشاهیر وآثار باستانی قدیم

دانش آموزان  سوم دبستان پسرانه امام حسین علیه السلام واحد دو از فرهنگسرای بهشت بازدید کردند.روز سه شنبه سوم دی ماه 1398 دانش آموزان  سوم دبستان پسرانه امام حسین علیه السلام واحد دو از فرهنگسرای بهشت بازدید کردند.در این مجموعه دانش آموزان با مشاهیر وآثار باستانی ونام بازیگران وشهدا و آثار قدیمی وبناهای قدیمی آشنا شدند ودر ضمن طبق برنامه ی هفتگی روز های سه شنبه با تعدادی از دوچرخه سواران با معرفی روز وهوای پاک نیز دیدار وآشنا  شدند.این بازدید در رابطه با درس مطالعات اجتماعی ریاضی وفارسی وهدیه های اسمان  پایه سوم  می باشد و دانش آموزان بسیار لذت بردند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 20/20