ارائه کارنامه نوبت دوم و ثبت نام سال تحصیلی آینده

کارنامه نوبت دوم و ثبت نام سال تحصیلی آینده به تفکیک پایه این هفته در دبستان پسرانه امام حسین علیه السلام واحد دو  انجام می شود.

از روز شنبه هشتم خرداد ماه 1400 کارنامه ی نوبت دوم و ثبت نام سال تحصیلی جدید به تفکیک پایه انجام می شود.

از روز شنبه هشتم خرداد ماه تا روز چهارشنبه نوزدهم خرداد ماه کارنامه های  پایه های اول تا چهارم طبق جدول زمان بندی ارسالی در کانال شاد و سروش تحویل اولیای گرامی داده شده و در صورت تمایل ثبت نام سال تحصیلی آینده انجام می شود.شرایط ثبت نام در کانال سروش آموزشگاه  به آدرس tabaarsb2@ گذاشته شده است.

شایان ذکر است آدرس جدید دبستان :احمدآباد ۱،ابومسلم5  و شماره های تماس   ۳۸۴۱۳۸۸۱  و   ۳۸۴۳۸۵۸۷می باشد.

 


برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20