اجرای پروژه “هر دانش آموزیک مسئولیت “

پروژه ی” هر دانش آموز یک مسئولیت” در دبستان پسرانه امام حسین علیه السلام شماره دو اجرا شد .

 

با توجه به فرارسیدن هفته کتاب و کتابخوانی و ایام هفته وحدت روز چهارشنبه سی ام  آبان ماه1397 در مراسم صبحگاهی پروژه “هر دانش آموز یک مسئولیت” در دبستان پسرانه امام حسین علیه السلام واحد دو آغاز گردیده شد که در این مراسم مدیریت آموزشگاه آقای قربانی پس از توضیحاتی که معاون پرورشی آموزشگاه آقای احترامی در ارتباط با چگونگی اجرای این پروژه و اهمیت مسئولیت دادن به دانش آموزان و اجرای صحیح مسئولیت‌ها دادند؛ کارهای مجریان مسئولیت‌های این پروژه را به معلمین کلاس ها تحویل داده تا معلمان بتوانند دانش آموزان مورد نظر خود را جهت انواع مسئولیت های داخل کلاس انتخاب نمایند.


برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20