آموزش نشانه “پ”

“پ” مثل توپ

تدریس نشانه”پ” در کلاس اول سه (همدلی) و در نمازخانه همراه با بازی انجام شد .

روز یکشنبه 6 بهمن 1398 معلم کلاس اول سه خانم خادم   به تعداد دانش آموزان توپ های رنگی تهیه کرده بود؛ سپس کلماتی را که نشانه “پ”  داشت را  روی برگه نوشته و  به تابلو نصب کرد. نام هر دانش آموز که خوانده می‌شد توپی به او هدیه داده می شد و همزمان یکی از کلمات روی تابلو را می خواند ؛سپس به حالت مسابقه، املا نویسی روی تابلو را انجام  دادند. در پایان پارسا پور بهمن با شیرینی از دوستانش  پذیرایی کرد.جهت  تنوع بخشی و ایجاد خاطره ای در کلاس در ساعت بعد از تدریس دانش آموزان پشمک با طمع های مختلف میل کردند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20