آموزش فوتسال توسط مربی ورزش

آموزش فوتسال توسط مربی ورزش دبستان پسرانه امام حسین(ع)شماره دو انجام شد.

آموزش های اولیه ورزش فوتسال که پیرو مهارت های آموخته شده سال قبل بوده از جمله گرفتن و پاس دادن و در نهایت حمل توپ با جهات مختلف پا مثل روی پا، داخل پا، بیرون پا و کف پا انجام شد.

به صورت دو گروه مساوی و تبدیل به حرکتی، عصبی عضلانی برای تقویت قدرت ذهن و هماهنگی آن با عضلات با تعیین جای و جا به جایی بعد از حرکت در روز سه شنبه پانزدهم مهرماه 1398 توسط مربی ورزش آقای رحیمیان برای پایه چهارم دبستان امام حسین علیه السلام واحد ۲ در محل سالن مالک اشتر برگزار شد.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 20/20