آموزش درس 15 فارسی و سفر خیالی

روز دوشنبه 11 اسفندماه 1398 نوگلان سوم صمیمیت در راستای اهداف و تدریس درس پانزدهم فارسی با معلم خود خانم لطفی به یک سفر خیالی کنار دریا رفتند. اهداف درس پانزدهم شامل:

  1. آشنایی با دریا به عنوان یکی از جلوه های زیبا و بی نظیر طبیعت و فواید آن
  2. تدریس آ رایه ی تشبیه به دانش آموزان
  3. تقویت مهارت نوشتن
  4. آموزش نقد شیوه ی سخن گفتن دیگران و معرفی معیارهای قضاوت
  5. گسترش دامنه ی واژگان

با استفاده از کلیپ تصویری که دریا را با امواج نشان می دهد و پخش صدای موج دریا قبل از شروع درس وبه روش فعال ذهنی و گردش در کنار دریا اما خیالی با پسران گلم سفر کردیم ،هنگام پخش موسیقی از نوگلان خواسته شد که چشمان خودشان را بسته وخود را در کنار دریا تصور نمایند ،و چند دقیقه در همان حال بمانند ،حالا چشمان خود را باز کرده ،تصورات وخیالات خود را در ذهن تداعی کنند وبعد از تدریس برای معلم و دوستان ارسال کنند ،در حین گوش دادن به موسیقی معلم نیز برای آنان مفاهیمی مانند ساحل بی خیال خواب آلود،ماسه های کبود ،می زنم غوطه، خنده گرم و روشن خورشید و….را بازگو کرد وهم زمان با نوگلان معلم هم چشمان خود را بست وبه صدای موسیقی دریا گوش کرد و خودش را با آنان همگام وبا آن ها به سفر خیالی به کنار دریا رفت ،بچه ها از این که آموزگارشان هم مانند آنان رفتار کرد بسیار خوش حال شده وبه صحبت های او با دقت گوش کردند .در حین سفر خیالی به عزیزان گوشزد شد :شنا کردن صحیح و رعایت قوانین شنا کردن در دریا ،نکات ایمنی شنا کردن و استفاده از وسایل مخصوص شنا کردن در آ ب

نوگلان به خوبی پاسخ سوالات معلم را از طریق نقاشی تخیلی با موضوع دریا و سخن گفتن از زبان خود دریا ونوشتن داستان های زیبایی برای تصاویر دریا ،موج ،غروب دریا ،طلوع دریا ،و ساحل انجام وبرای معلم ارسال کردند و تمرینات درست و نادرست و واژه آموزی درس دریا را به خوبی با توضیحات معلم انجام دادند وبه عنوان تکلیف یک بار با خط زیبا وخوش از روی درس نوشتند.

 

 


برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 19.7/20