آغاز و اجرای طرح هر روز با صدقه

طرح هر روز با صدقه با حضور دانش آموزان  اجرا شد.

روز چهارشنبه نهم آبان ماه 1397  پس از مراسم صبحگاه معاونت پرورشی دبستان پسرانه امام حسین علیه السلام واحد دو  آقای  احترامی در ارتباط با سنت حسنه ،دادن صدقه  و همچنین خواص این برنامه و چگونگی اجرای  طرح آغاز هر روز با صدقه برای دانش آموزان مطالبی را بیان کرده و قرار شد طبق برنامه، روزهای یکشنبه پایه اول،روزهای دوشنبه پایه دوم ،روزهای سه شنبه پایه سوم و روزهای چهارشنبه پایه چهارم  با نیت سلامتی پدر و مادر و موفقیت خود در درسشان صدقه می دهند. دانش آموزان پایه چهارم طبق برنامه زمانبندی شده و در حضور تمامی دانش‌آموزان پس از انداختن صدقات  خود در صندوق صدقات ، روانه کلاس درس شدند.


برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20